payment

 

ช่องทางการชำระเงิน

 

ธนาคาร ชื่อบัญชี
กสิกรไทย
กสิกรไทย

แจ้งชำระเงิน

 

กรอกข้อมูลชำระเงิน
ชื่อ สกุล *
เบอร์โทร *
อีเมล์ *
 
เลขที่อ้างอิง
ประเภทรายการชำระ *
วันที่โอนเงิน *
เวลา *
จำนวนเงิน *

เลือกธนาคารที่โอนเข้า
กสิกรไทย


รายละเอียดเพิ่มเติม:

สลิป


qr code line scan now!

@immanage

Contact us

Phone

090-213-0603

Mail

immanageofficial@gmail.com

Line id

@immanage

facebook

@immanageofficial

ig

immanageserum

ติดต่อสอบถาม
CALL ME
LINE
FACEBOOK